Lazer PTZ kamerasy

 • Uzyn aralyk lazer PTZ kamera monokul görnüşi

  Uzyn aralyk lazer PTZ kamera monokul görnüşi

  Uzyn aralyk HD lazerli akylly PTZ kamerasy

  UV-PV900SX-2126 / 2133/2237/4237/246

  • Custöriteleşdirilen hyzmaty goldaň
  • Iki taraplaýyn enjamlary saklamagy goldaň
  • Lazer, infragyzyl termiki şekillendiriş, infragyzyl ýagtylygy ulaltmak, ultrases we ş.m.
  • Uzakdan optiki oky sazlamak: IE brauzeri we müşderi programma üpjünçiligi arkaly sazlaň
  • Simsiz antenna geçirişini goldaň
  • 12VDC, 24VDC, 24VAC elektrik üpjünçiligini goldaň
  • Öz-özüni gulplamak funksiýasy bilen gurçuk dişli hereketlendiriji
  • Bütin maşynyň iň az sarp ediş güýji12W
  • Bütin maşynyň gorag derejesi: IP67
  • Onvif bilen gabat gelýär

   

 • Uzyn aralyk lazer PTZ kamera dürbü görnüşi

  Uzyn aralyk lazer PTZ kamera dürbü görnüşi

  Uzyn aralyk HD lazerli akylly PTZ kamerasy

  UV-PV900DX-2292 / 2272/2252/4252

  • Custöriteleşdirilen hyzmaty goldaň
  • Iki taraplaýyn enjamlary saklamagy goldaň
  • Lazer, infragyzyl termiki şekillendiriş, infragyzyl ýagtylygy ulaltmak, ultrases we ş.m.
  • Uzakdan optiki oky sazlamak: IE brauzeri we müşderi programma üpjünçiligi arkaly sazlaň
  • Simsiz antenna geçirişini goldaň
  • 12VDC, 24VDC, 24VAC elektrik üpjünçiligini goldaň
  • Öz-özüni gulplamak funksiýasy bilen gurçuk dişli hereketlendiriji
  • Bütin maşynyň iň az sarp ediş güýji12W
  • Bütin maşynyň gorag derejesi: IP67
  • Onvif bilen gabat gelýär

   

 • 2 km akylly lazer PTZ kamerasy

  2 km akylly lazer PTZ kamerasy

  UV-DMS2132 elektron gözegçilik önümiarka yşyklandyrylan ultra pes pes yşyklandyryş ýyldyz derejesindäki ýokary kesgitli görünýän ýagtylyk şekillendiriş tehnologiýasy, AI akylly derňew tehnologiýasy, lazer yşyklandyryş / üýtgeýän tehnologiýa, ses we ýagtylygy ret etmek tehnologiýasy, simsiz geçiriş tehnologiýasy, güýç dolandyryş tehnologiýasy, Intelligent, press - energiýa, ýeňil agramly, modully we harby gönükdirilen dizaýn ýörelgeleri, gije-gündiz gözegçiligi, akylly derňewi we işjeň goranyşy birleşdirýän akylly lazer kamerasy.Onda giň ulanylyş, çeýe ýerleşdirme, gözegçilik edilmeýän, ýokary derejeli akyl we güýçli daşky gurşawa uýgunlaşma aýratynlyklary bar.

 • 6 km uzynlykdaky lazer PTZ kamerasy

  6 km uzynlykdaky lazer PTZ kamerasy

  PT863uzak aralyk HD infragyzyl lazer şekillendiriş kamerasy24 sagat gözegçilik üçin niýetlenendir.Örän birmeňzeş NIR lazeri we pes yşyklandyryjy megapiksel telefon linzasy bilen.Adam / awtoulag / jisim üçin iň ýokary kesgitleme aralygy gündiz 6 km, gijesinde 3 km ~ 4km

  Gurlan tehniki derejeli içerki dolandyryş elektron ulgamy, kiçeltmek, fokusirlemek, wideo wyklýuçatel, aýlanma ýaly kameranyň işleýşi durnukly we takyk.Alýumin garyndysynyň aýrylmaz jaýy we howa geçirmeýän IP66, açyk howada gowy işleýändigine göz ýetiriň.

 • 10 km uzynlykdaky lazer PTZ kamerasy

  10 km uzynlykdaky lazer PTZ kamerasy

  PT903uzak aralyk HD infragyzyl lazer şekillendiriş kamerasy24 sagat gözegçilik üçin niýetlenendir.Örän birmeňzeş NIR lazeri we pes yşyklandyryjy megapiksel telefon linzasy bilen.Adam / awtoulag / jisim üçin iň ýokary kesgitleme aralygy gündiz 10 km, gijesinde 3 km ~ 4km

  Gurlan tehniki derejeli içerki dolandyryş elektron ulgamy, kiçeltmek, fokusirlemek, wideo wyklýuçatel, aýlanma ýaly kameranyň işleýşi durnukly we takyk.Alýumin garyndysynyň aýrylmaz jaýy we howa geçirmeýän IP66, açyk howada gowy işleýändigine göz ýetiriň.

 • 5 km uzyn aralyk lazer PTZ kamerasy

  5 km uzyn aralyk lazer PTZ kamerasy

  PT2272-800 uzak aralyga infragyzyl lazer yşyklandyryjy kameraenjamlaşdyrylan UV-ZN2272 kamera moduly we UV-LS800-VP lazer yşyklandyryjy, gije-gündiz uzakdan gözegçilik talaplaryny kepillendirip biler

  Kamera infragyzyl yşyklandyryş we ýyldyz çyrasy tehnologiýasyny birleşdirýär, kamera garaňky we pes ýagtylyk programmalary üçin ajaýyp çözgütdir.Bu kamera güýçli optiki ýakynlaşdyrma we takyk pan / tilt / zoom ýerine ýetirijiligine eýe bolup, açyk programmalar üçin uzak aralyga wideo gözegçiligini ele almak üçin birmeňzeş çözgüt hödürleýär.Perimetri goramak, esasy komponentleri (elektrik desgalary, gaz nasoslary we ş.m.) goramak we möhüm infrastrukturada aşa ýylylygy kesgitlemek, tokaý ýangynyň öňüni almak we beýleki ssenariýalar ýaly dürli programma üçin ulanylýan taslama gönükdirilen önüm.440mm / 72xzoom çenli köpeltmek zolagy we Full - HD-den 2MP çenli köp sensorly çözgütler bilen.1000 metre çenli lazer yşyklandyrylyşy bilen jübütlenen bu kamera ulgamy, ajaýyp gijeki gözegçilik işini hödürleýär.Bu datçikleriň hemmesi güýçlendirilen alýuminiýden gurlan berk IP66 howa geçirmeýän jaýa birleşdirildi.