4MP 33x Network Zoom Partlama-Proof Kamera moduly

Gysga düşündiriş:

UV-ZN4133

33x 4MP Starlight Network Kamera moduly
PT bölüminiň integrasiýasy üçin ajaýyp laýyklyk

 • Iň ýokary çözgüdi: 4MP (2560 * 1440), Çykyş doly HD: 2560 * 1440 @ 30fps göni surat
 • Goldaw H.265 / H.264 / MJPEG Wideo gysyş algoritmi, köp derejeli wideo hil konfigurasiýasy we kodlaşdyrma çylşyrymly sazlamalary
 • Lightagtylygyň pes yşyklandyrylyşy, 0,001Lux / F1.5 (Reňk), 0.0005Lux / F1.5 (B / W), 0 IR bilen
 • 33x optiki ýakynlaşdyrma, 16x sanly ýakynlaşdyrma
 • Goldaw meýdançasynyň çozuşyny kesgitlemek, serhetaşa kesgitlemek, hereketi kesgitlemek
 • 3 akymly tehnologiýany goldaň, her bir akym çözgüdi we çarçuwasy derejesi bilen özbaşdak düzülip bilner
 • ICR awtomatiki kommutasiýa, 24 sagat gije we gije monitor


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

 • Içerki ultra-pes yşyklandyryjy ýokary kesgitli şekil datçigi bilen birleşdirilen H.265 kodlanan şekili gaýtadan işleýän hereketlendirijiniň esasynda, şol bir wagtyň özünde 2,1 million piksel derejeli ýokary çykarylanda, düşnükli, tekiz we tekiz şekil hilini we ajaýyp şekil jikme-jikliklerini üpjün edip biler. wideo şekilleri kesgitlemek.Integrirlenen 33x optiki ýakynlaşdyrma ultra-ýokary kesgitli görünýän ýagtylyk obýekti, şol bir wagtyň özünde üýtgeýän tizlikli gümmez kamerasy, integral pan / egilmek ýaly önüm integrasiýasy üçin amatly başga bir wideo üpjünçiligini üpjün edýär.
 • 4 megapiksel toruň çykyş funksiýasy we gaty kiçi ululygy we agramy ulanyjylara moduly kameralaryň köpüsine birleşdirmäge kömek edip biler.33x optiki ýakynlaşdyrma köp ulanylyş ssenarileriniň isleglerini kanagatlandyrýar.Garaşsyz gözleg we barlag topary size ýöriteleşdirilen hyzmatlaryň we satuwdan soňky tehniki görkezmeleriň ähli taraplaryny hödürlemek, müşderiler üçin gymmatlyk döretmegi dowam etdirmek biziň yzygiderli pelsepämizdir
 • Yşyk çyrasynyň öwezini dolmagy, awtomatiki elektron ýapyklygy, dürli gözegçilik gurşawyna uýgunlaşmagy goldaň
 • 3D sanly sesi azaltmagy, ýokary ýagtylygy basmagy, elektron şekili durnuklaşdyrmagy, 120dB optiki giňlik dinamikasyny goldaň
 • 255 deslapky goldaw, 8 sany patrul
 • Wagtlaýyn surata düşürmek we hadysany surata almak
 • Bir gezek basmak we bir gezek basmak gezelenç funksiýalaryny goldaň
 • Bir kanalyň ses girişini we çykyşyny goldaň
 • Gurlan bir kanal duýduryş giriş we çykyş bilen duýduryş baglanyşygy funksiýasyny goldaň
 • 256G Micro SD / SDHC / SDXC goldawy
 • ONVIF-i goldaň
 • Amatly funksiýany giňeltmek üçin goşmaça interfeýsler
 • Kiçi ululyk we pes güýç, PT bölümini açmak aňsat, PTZ

Arza

Uzak aralyga gijeki görüş funksiýasy: TC seriýaly termiki şekillendiriş kameralary we HP-RC0620C, HP-RC0620HW uzak aralyk lazer kameralary 1000 metrden gowrak uzak aralyk görmek ukybyna eýe bolup, adaty kameralaryň meselesini netijeli çözýär. gije arassa garaňky gurşaw.
Güýçli ýagtylygy basmak: infragyzyl uzyn tolkunly şekillendiriş we ultra dar lazer optiki penjire tehnologiýasyny optimizirlemek, KCD şekillendirişinde awtoulag çyralary sebäpli ýüze çykýan ýalpyldawuk doýgunlygy netijeli basyp biler we demir ýollaryň we awtoulag ýollarynyň çylşyrymly yşyklandyryş şertlerinde gije-gündiz düşnükli şekillendiriş gazanyp biler.
Howa gözegçiligi: sensokary duýgurlyk ýylylyk şekillendirişini kesgitlemek, güýçli duman, ýagyş we gar aralaşmak ukyby, dürli yşyklandyryş şertlerine uýgunlaşyp bilýän yşyk çyrasynyň öwezini dolmak, gündizine, gijesine we ýagtylyk şertlerinde aýdyň suratlaryň alynmagyny üpjün etmek.
Merkezleşdirilen enjamlary dolandyrmak: Ulanyjylar ulgamdaky dürli enjamlary we çeşmeleri merkezleşdirmek üçin merkezi dolandyryş serwerine uzakdan girip bilerler.
Köp derejeli ulgam kaskad: köp sanly tor protokollaryny goldaň, dinamiki IP-ni goldaň, öňdäki dolandyryş önümleri ADSL arkaly tora awtomatiki girip bilýär, CDMA1x, 3G simsiz geçirişini goldaýar.
Paýlanan ammar dolandyryşy: Iýerarhiki we torlaýyn ammary amala aşyrmak üçin paýlanan ammar dolandyryş tehnologiýasyny kabul edýär.Meýilnamalaşdyrmak, baglanyşyk we gollanma ýaly birnäçe ýazgy usuly bar, şeýle hem gözleg we gaýdyp barmak funksiýalaryny ýazga alýar.Işlemek amatly we çalt.
Bilelikdäki wideo göni ýaýlym: unicast / multicast, köp ekranly uzak wagtlaýyn gözegçiligi goldaýar we toparlaýyn gezelenç funksiýasyna eýedir.
Iki taraplaýyn ses aragatnaşygy: ses interkomy ýa-da ýaýlym islendik ulgam terminalynda öňdäki dolandyryş nokadyna çenli ýerine ýetirilip bilner.
Baglanyşyk duýduryşyny dolandyrmak: Duýduryş hadysasy ýüze çykandan soň ulgam duýduryş ulgamynyň akyl-paýhasyny amala aşyrmak üçin öňünden kesgitlenen baglanyşyklary awtomatiki usulda işledip biler.
Wirtual tor matrisi: Öňdäki gözegçilik nokady we wideo dekoder, tor wirtual matrisasyny durmuşa geçirmek we gözegçilik we toparlaýyn öwrülişigi amala aşyrmak üçin telewizion diwary dolandyrmak üçin özbaşdak baglanyşyp biler.
Iýerarhiki ulanyjy dolandyryşy: Ulanyjylary dürli zerurlyklara görä ähli derejelerde düzüň we dürli çeşmelere girmek üçin dürli rugsatlary ulanyň.
WEB brauzeri: Ulanyjylar ulgamdaky wideo çeşmelerini islendik wagt, islendik ýerde IE brauzeri arkaly görüp bilerler we degişli rugsatlar bilen çeşmeleri dolandyryp bilerler.

Arza

Aýratynlyklary

Aýratynlyklary

Kamera  Surat datçigi 1 / 2.8 ”Öňe gidiş skaner CMOS
Iň az yşyklandyryş Reňk: 0.001 Lýuks @ (F1.5, AGC ON);B / W: 0.0005Lux @ (F1.5, AGC ON)
Utapyk 1/25-den 1 / 100,000-e çenliGijikdirilen ýapyklygy goldaýar
Apertura DC sürüjisi
Gündiz / Gijeki kommutator ICR süzgüç
Sanly ulaltmak 16x
Linza  Fokal uzynlyk 5.5-180mm33x optiki ýakynlaşdyrma
Apertura diapazony F1.5-F4.0
Gorizontal görnüş 60.5-2.3 ° (giň tele)
Iň az iş aralygy 100mm-1500mm (giň tele)
Ulaltmak tizligi Takmynan 3,5s (optiki, giň tele)
Gysyş standarty  Wideo gysyş H.265 / H.264 / MJPEG
H.265 görnüşi Esasy profil
H.264 görnüşi BaseLine Profili / Esasy Profil / Profileokary Profil
Wideo Bitrate 32 Kb / sek ~ 16 Mbit / s
Ses gysyşy G.711a / G.711u / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / AAC / PCM
Audio Bitrate 64 Kb / sek (G.711) / 16 Kb / sek (G.722.1) / 16 Kbit / sek
SuratIň ýokary çözgüt2688 * 1520  Esasy akym 50Hz: 25fps (2688)*1520,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720);60Hz: 30fps (2688)*1520,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Üçünji akym 50Hz: 25fps (1920 × 1080);60Hz: 30fps (1920 × 1080)
Surat sazlamalary Müşderi tarapyndan doýmak, ýagtylyk, kontrast we ýitilik sazlanyp bilner
BLC Goldaw
Ekspozisiýa tertibi AE / Aperture prioriteti / Shutter prioritet / El bilen täsir etmek
Fokus tertibi Awto fokus / bir fokus / el bilen fokus / ýarym awto fokus
Sebitiň täsiri / fokus Goldaw
Defog Goldaw
Suraty durnuklaşdyrmak Goldaw
Gündiz / Gijeki kommutator Awtomatiki, el bilen, wagt, duýduryş trigger
3D sesi azaltmak Goldaw
Surat örtügi kommutator BMP 24 bitli şekil örtügini, düzülip bilinýän meýdany goldaň
Gyzyklanýan sebit Üç akymy we dört kesgitli meýdançany goldaň
Tor  Saklamak funksiýasy Micro SD / SDHC / SDXC kartoçkasyny (256G) awtonom ýerli ammar, NAS (NFS, SMB / CIFS goldawy) goldaň
Protokollar TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6
Interfeýs teswirnamasy ONVIF (PROFILE S, PROFILE G)
Akylly aýratynlyklar Akylly kesgitlemek Serhetüsti kesgitlemek, sebite çozuşy kesgitlemek, girmek /
meýdançany kesgitlemek, aýlawy kesgitlemek, işgärleri ýygnamak, çalt hereketi kesgitlemek, awtoulag duralgasyny kesgitlemek / almak
ýüze çykarmak, sahnanyň üýtgemegini kesgitlemek, ses tapmak, wirtual fokus kesgitlemek, ýüzi kesgitlemek
Interfeýs Daşarky interfeýs 36pin FFC (Tor porty, RS485, RS232, CVBS, SDHC, duýduryş / çykmak / çykmak, çykmak)
General  Iş temperaturasy -30 ℃ ~ 60 ℃, çyglylyk 95% (kondensasiýa däl)
Elektrik üpjünçiligi DC12V ± 25%
Kuwwat sarp etmek 2.5W MAX (IR, 4.5W MAX)
Ölçegleri 97.5 × 61.5x50mm
Agram 268g

Ölçegi

Ölçegi


 • Öňki:
 • Indiki: