4MP 25x Network Zoom Kamera moduly

Gysga düşündiriş:

UV-ZN4225

25x 4MP Ultra ýyldyzly tor kamera moduly
PT bölüminiň integrasiýasy üçin ajaýyp laýyklyk

 • 1T intellektual hasaplamany öz içine alýar, çuňňur algoritm öwrenmegi goldaýar we akylly waka algoritminiň işini gowulandyrýar
 • Iň ýokary çözgüdi: 4MP (2560 * 1440), Çykyş doly HD: 2560 * 1440 @ 30fps göni surat
 • Goldaw H.265 / H.264 / MJPEG Wideo gysyş algoritmi, köp derejeli wideo hil konfigurasiýasy we kodlaşdyrma çylşyrymly sazlamalary
 • Lightagtylygyň pes yşyklandyrylyşy, 0.0005Lux / F1.5 (Reňk), 0.0001Lux / F1.5 (B / W), 0 IR bilen
 • 25x optiki ýakynlaşdyrma, 16x sanly ýakynlaşdyrma
 • Hereketi kesgitlemegi goldaň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

 • Senagat kameralary tarapyndan işlenip düzülen 2 million piksel ýokary kesgitli motorly kiçeltmek linzasyny ulanyň.Bu linza özboluşly optiki düzediş dizaýnyny kabul edýär, ol görünýän ýagtylyk meýdanynda we infragyzyl ýakyn ýerdäki defozirlenen sahnany awtomatiki düzedip bilýär we gyşarmany az derejede dolandyryp bilýär.Gündizine ajaýyp reňkli şekilleri, gijelerine bolsa ak we ak şekilleri berip biler.Linza içerki temperatura öwezini dolmak funksiýasyna eýedir, ol henizem uly temperatura tapawudy bolan şertlerde aýdyň şekilleri berip biler.
  derňew
 • 25x ulaltmak täsiri astynda ownuk tapawutlary henizem bulaşyk suratlar bolmazdan tapawutlandyryp bolýar we garaňky ýagtylykda gijeki görüş effekti bar.Deförite gorag funksiýamyz bilen henizem dumanly howada.Uzak aralykdaky zatlary synlap bilýär.Heatylylyga garşy tolkun funksiýasy, syn edilýän obýektiň gyzgyn gözegçilik gurşawynda ýylylyk tolkunynyň üýtgemegine täsir etmezligini üpjün edip biler.Elektron silkme garşy funksiýa, kamera sarsanda döredilen şekiliň täsirini azaldyp biler.
 • 3 akymly tehnologiýa, her bir akym çözgüdi we çarçuwasy derejesi bilen özbaşdak düzülip bilner
 • ICR awtomatiki kommutasiýa, 24 sagat gije we gije monitor
 • Yşyk çyrasynyň öwezini dolmak, awtomatiki elektron ýapyk, dürli gözegçilik gurşawyna uýgunlaşyň
 • 3D sanly sesi azaltmak, ýokary ýagtylygy basmak, elektron şekili durnuklaşdyrmak, 120dB optiki giňlik dinamikasy
 • 255 deslapky deslapky, 8 sany patrul
 • Wagtlaýyn surata almak we hadysany surata almak
 • Bir gezek basmak we bir gezek basmak Kruiz funksiýalary
 • Bir kanal ses giriş we çykyş
 • Gurlan bir kanalda duýduryş giriş we çykyş bilen duýduryş baglanyşygy
 • 256G Micro SD / SDHC / SDXC
 • ONVIF
 • Amatly funksiýany giňeltmek üçin goşmaça interfeýsler
 • Kiçi ululyk we pes güýç, PT bölümini açmak aňsat, PTZ

Çözgüt

Hytaýyň ýokary tizlikli demir ýollarynyň çalt ösmegi bilen demir ýol tranzit howpsuzlygy üns merkezine öwrüldi.Häzirki wagtda demirýol howpsuzlygyna gözegçilik usullary henizem adamlar tarapyndan yzygiderli barlaglara esaslanýar, bu diňe bir serişdeleri we işçi güýjüni sarp etmän, eýsem real wagt gözegçiligini hem amala aşyryp bilmeýär we howpsuzlyk töwekgelçiligi henizem bar.Asyl tehniki serişdeler, howpsuzlyk çärelerini görüp bilmedik ýagdaýynda, otly gatnawynda jemgyýetçilik howpsuzlygy hadysalarynyň we betbagtçylyklaryň ýüze çykmagynyň öňüni almak üçin demirýol otlusynyň işleýşine gözegçilik ulgamyny döretmek üçin öňdebaryjy tehniki serişdeleri ulanmalydyr; .Otlylar gijelerine ýygy-ýygydan syýahat edýärler.Gijelerine görünmeýänligi we görüş ukybynyň pesligi sebäpli, bu demir ýollaryň, ulag merkezleriniň we lokomotiw redaktirleme toparlarynyň ugrundaky wideo gözegçilik suratlarynyň aýdyňlygyna has ýokary talaplary goýýar.Diňe dogry enjamlary saýlamak we gijeki gözegçilik tehnologiýasyny ulanmak bilen gijeki gözegçilik wideosynyň täsiri kepillendirilip bilner.

Definitionokary kesgitli telefonkamera moduly, infragyzyl ýylylyk şekillendirijisi, gimbal we gao takyklygy yzarlamak moduly bilelikde uzak wagtlap durnukly işläp bilýän, hemme taraplaýyn, howa şertleri bilen uzak hereket edip bilýän, ýokary awtomatiki takyklygy anyklaýyş şekillendiriş enjamlarynyň toplumyna öwrüldi. Hemişe ýer we pes belentlikdäki nyşanlary ýüze çykarýan, yzarlaýan, kesgitleýän we gözegçilik edýän gözleg ulgamy. Uzak aralyga ýakynlaşdyrmak, ýokary kesgitleýiş duýgurlygy, ýönekeý integrasiýa, ösen üznüksiz optiki ýakynlaşdyrma, ulaltmak wagtynda hiç hili bulaşyklyk, suratyň jikme-jiklikleri, uzak ömri we ýokary netijelilik, nebit ýataklaryna gözegçilik, portlara gözegçilik, tunel gözegçiligi, tokaý ýangyna gözegçilik, deňiz halas ediş we ş.m. üçin amatly we beýleki amaly ssenariýler25x optiki ýakynlaşdyrma kamera moduly

Aýratynlyklary

Aýratynlyklary

Kamera  Surat datçigi 1 / 1.8 ”Öňe gidiş skaner CMOS
Iň az yşyklandyryş Reňk: 0.0005 Lýuks @ (F1.5, AGC ON);B / W: 0.0001Lux @ (F1.5, AGC ON)
Utapyk 1/25-den 1 / 100,000-e çenli;Gijikdirilen ýapyklygy goldaň
Autoiris DC sürüjisi
Gündiz / Gijeki kommutator ICR süzgüç
Sanly ulaltmak 16x
Linza  Fokal uzynlyk 6.7-167.5mm, 25x optiki ýakynlaşdyrma
Apertura diapazony F1.5-F3.4
Gorizontal görnüş 59.8-3 °giň tele
Iň az iş aralygy 100mm-1500mm (giň tele)
Ulaltmak tizligi Takmynan 3,5s (optiki, giň tele)
Gysyş standarty  Wideo gysyş H.265 / H.264 / MJPEG
H.265 görnüşi Esasy profil
H.264 görnüşi BaseLine Profili / Esasy Profil / Profileokary Profil
Wideo Bitrate 32 Kb / sek ~ 16 Mbit / s
Ses gysyşy G.711a / G.711u / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / AAC / PCM
Audio Bitrate 64 Kb / sek (G.711) / 16 Kb / sek (G.722.1) / 16 Kbit / sek
SuratIň ýokary çözgüt2560 * 1440  Esasy akym 50Hz: 25fps (2560 * 1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720);60Hz: 30fps (2560 * 1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Üçünji akym 50Hz: 25fps (704×576);60Hz: 30fps (704×576)
Surat sazlamalary Müşderi tarapyndan doýmak, ýagtylyk, kontrast we ýitilik sazlanyp bilner
BLC Goldaw
Ekspozisiýa tertibi AE / Aperture prioriteti / Shutter prioritet / El bilen täsir etmek
Fokus tertibi Awto fokus / bir fokus / el bilen fokus / ýarym awto fokus
Sebitiň täsiri / fokus Goldaw
Optiki duman Goldaw
Suraty durnuklaşdyrmak Goldaw
Gündiz / Gijeki kommutator Awtomatiki, el bilen, wagt, duýduryş trigger
3D sesiň peselmegi Goldaw
Surat örtügi wyklýuçateli BMP 24 bitli şekil örtügini, düzülip bilinýän meýdany goldaň
Gyzyklanýan sebit ROI üç akymy we dört kesgitli meýdany goldaýar
Tor  Saklamak funksiýasy USB goldaw Micro SD / SDHC / SDXC kart (256G) kesilmedik ýerli ammar, NAS (NFS, SMB / CIFS goldawy)
Protokollar TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6
Interfeýs teswirnamasy ONVIF (PROFILE S, PROFILE G)
Akylly hasaplama Akylly hasaplaýyş güýji 1T
Interfeýs Daşarky interfeýs 36pin FFC (Tor porty)RS485RS232SDHCDuýduryşÇyzykgüýji)
General  Iş temperaturasy -30 ℃ ~ 60 ℃, çyglylyk 95% (kondensasiýa däl)
Elektrik üpjünçiligi DC12V ± 25%
Kuwwat sarp etmek 2.5W MAX (IR Maksimum, 4.5W MAX)
Ölçegleri 62,7 * 45 * 44,5mm
Agram 110g

Ölçegi

Ölçegi


 • Öňki:
 • Indiki: