2MP 52x Network Zoom Kamera moduly

Gysga düşündiriş:

UV-ZN225252x 2MP Starlight Network Kamera moduly, PT bölüminiň integrasiýasy üçin ajaýyp laýyklyk

 • Maks çözgüdi: 2MP (1920 × 1080), Iň ýokary çykyş: Doly HD 1920 × 1080 @ 60fps göni surat
 • Goldaw H.265 / H.264 / MJPEG Wideo gysyş algoritmi, köp derejeli wideo hil konfigurasiýasy we kodlaşdyrma çylşyrymly sazlamalary
 • Lightagtylygyň pes yşyklandyrylyşy, 0.0005Lux / F1.4 (Reňk), 0.0001Lux / F1.4 (B / W), 0 IR bilen
 • 52x optiki ýakynlaşdyrma, 16x sanly ýakynlaşdyrma
 • Goldaw meýdançasyna çozuşy kesgitlemek, serhetaşa kesgitlemek, hereketi kesgitlemek, gizlinlik galkany, ekt.
 • 3 akymly tehnologiýany goldaň, her bir akym çözgüdi we çarçuwasy derejesi bilen özbaşdak düzülip bilner
 • ICR awtomatiki kommutasiýa, 24 sagat gije we gije monitor


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

 • Programma ssenariisi: Bu önüm nebithimiýa, portlar we duralgalarda, senagat seýilgählerinde, tokaý ýangynyň öňüni almakda, howply harytlary saklaýan howlularda, elektrik, serhet we kenarýaka goragy, gözegçilik edilmeýän demir ýollar, ýangyndan goramak we 24 sagat wideo gözegçiligini talap edýän beýleki howpsuzlyk ýerlerinde giňden ulanylýar. .
 • Lightagtylyk derejesindäki datçikler we uzyn fokusly linzalar portlar, tuneller, kenarýaka goraglary, awtoulag ýollary we ş.m. ýaly dürli gözegçilik gurşawynyň zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler. Ajaýyp şekil algoritmimiz bu ikisiniň artykmaçlyklaryndan iň oňat peýdalanýar we ajaýyp The suratyň hili we fokusirleme täsiri.Şol bir wagtyň özünde, dürli protokollara laýyk gelýär, PTZ öndürijileriniň kamera ulgamlaryna birleşmegini aňsatlaşdyrýar.
 • Yşyk çyrasynyň öwezini dolmagy, awtomatiki elektron ýapyklygy, dürli gözegçilik gurşawyna uýgunlaşmagy goldaň
 • 3D sanly sesi azaltmagy, ýokary ýagtylygy basmagy, elektron şekili durnuklaşdyrmagy, 120dB optiki giňlik dinamikasyny goldaň
 • Optiki defogy goldaýar, dumanly şekili maksimum gowulandyrýar
 • 255 deslapky goldaw, 8 sany patrul
 • Wagtlaýyn surata düşürmek we hadysany surata almak
 • Bir gezek basmak we bir gezek basmak gezelenç funksiýalaryny goldaň
 • Bir kanalyň ses girişini we çykyşyny goldaň
 • Gurlan bir kanal duýduryş giriş we çykyş bilen duýduryş baglanyşygy funksiýasyny goldaň
 • 256G Micro SD / SDHC / SDXC goldawy
 • ONVIF-i goldaň
 • Amatly funksiýany giňeltmek üçin goşmaça interfeýsler
 • Kiçi ululyk we pes güýç, PT bölümini açmak aňsat, PTZ

Arza:

52x ulaltmak kamerasynyň iň esasy fokus uzynlygy 317 mm-e ýetdi, köplenç nebithimiýa, elektrik energiýasy, serhet we kenar goragy, howply harytlary saklaýan ýer, uly seýilgäh, deňiz porty we gämi duralgasy, tokaý ýangyndan goramak we beýleki howpsuzlyk gözegçilik ýerleri üçin ulanylýar.Ulanyjylar optiki defog funksiýasy bilen ýagyşda we duman howasynda-da şekilleri aýdyň görüp bilerler.s Uzyn aralyga integrirlenen ýakynlaşdyrma, dürli ýurtlaryň ulanyjylary üçin dürli görnüşli interfeýsleri üpjün edýär.OEM we ODM biziň üçin kabul ederliklidir.

Çözgüt

Ulgam welaýatlaryň, şäherleriň we sebitleriň köp derejesini öz içine alýan köp derejeli gurluşa laýyklykda işlenip düzüldi we uly göwrümli gözegçilik torlaryny gurmak üçin amatly.Şol bir wagtyň özünde, her kiçi ulgam beýleki böleklere bagly bolmazdan özbaşdak işläp biler.Çalt ýol böleginde sanly gözegçilik tertibi kabul edilýär we wideo signaly optiki süýüm arkaly tizlikli gözegçilik ulgamynyň esasy kompýuterine ýygnalýar.Töleg stansiýasy böleginde tor geçiriş tertibi kabul edilýär we asyl ulgam çeşmeleri bitewi dolandyryşy amala aşyrmak üçin toplumlaýyn iş dolandyryş ulgamynyň eýesine ýygnalýar.Şol bir wagtyň özünde, ýokary derejeli edaralar uzakdan gözegçiligi amala aşyrmak we köp derejeli gözegçilik ulgamyny gurmak üçin traffigiň hususy torundan hem peýdalanyp bilerler.Optiki saýlama süzgüç tehnologiýasyny we elektron fotoelektrik doýgunlygy basyp ýatyrmak tehnologiýasynyň ulanylmagy, awtoulag çyralaryndan güýçli yşyk päsgelçiligi, bir wagtyň özünde iki taraplaýyn köp zolakly giň burç burçuny örtmek we gije-gündiz düşnükli şekillendiriş meselelerini netijeli çözýär.Çalt ýoluň 800-1500 metr aralygynda 24 sagat real wagt gözegçiligini kanagatlandyryň.Surata almak üçin telefon linzasynyň we pes açyk reňkli gara kameranyň ulanylmagy hem gysga aralyga, hem giň gerimli gözleg we uzak aralykdaky surat ýygyndysyny göz öňünde tutup biler;lazeriň kesiş şekillendiriş tehnologiýasy bilen ýörite lazer yşyklandyryş linzasy, lazeriň yşyklandyrylyşy ähli burçlarda birmeňzeş ýagty bolup, obýektiwiň burçy bilen laýyk gelýär we yşyklandyryş nokady takyk gabat gelýär. kameranyň daşarky yşyklandyryş täsir etmezligini üpjün etmek üçin ähli tarapdan şekillendiriş meýdançasy bilen;tutuş maşyn AC24V elektrik üpjünçiligini kabul edýär we AC220V bilen AC24V tok gutusyna gelýär, bu müşderiler gurmak we ulanmak üçin amatly;Dolandyryş, birikdirmek üçin amatly we işlemek aňsat bolan RS485 dolandyryş usulyny kabul edýär;lazer wyklýuçatel dolandyryşy, lazeriň hyzmat ediş möhletini we dolandyryşyň amatlylygyny üpjün edip biljek daşarky fotosensiw dolandyryş usulyny kabul edýär.2mp 52x uzak aralyk kamera

Aýratynlyklary

Aýratynlyklary

Kamera Surat datçigi 1 / 1.8 ”Öňe gidiş skaner CMOS
Iň az yşyklandyryş Reňki: 0.0005 Lýuks @ (F1.4, AGC ON);B / W: 0.0001Lux @ (F1.4, AGC ON)
Utapyk 1/25-den 1 / 100,000-e çenli;Gijikdirilen ýapyklygy goldaň
Apertura PIRIS
Gündiz / Gijeki kommutator ICR süzgüç
Sanly ulaltmak 16x
Linza Fokal uzynlyk 6.1-317mm, 52x optiki ýakynlaşdyrma
Apertura diapazony F1.4-F4.7
Gorizontal görnüş 61.8-1,6 ° (giň tele)
Iň az iş aralygy 100mm-2000mm (giň tele)
Ulaltmak tizligi Takmynan 6s (optiki, giň tele)
Gysyş standarty Wideo gysyş H.265 / H.264 / MJPEG
H.265 görnüşi Esasy profil
H.264 görnüşi BaseLine Profili / Esasy Profil / Profileokary Profil
Wideo Bitrate 32 Kb / sek ~ 16 Mbit / s
Ses gysyşy G.711a / G.711u / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / AAC / PCM
Audio Bitrate 64 Kb / sek (G.711) / 16 Kb / sek (G.722.1) / 16 Kbit / sek
SuratIň ýokary çözgüt1920 * 1080 Esasy akym 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720);60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50Hz: 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720);60Hz: 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Üçünji akym 50Hz: 25fps (1920 × 1080);60Hz: 30fps (1920 × 1080)
Surat sazlamalary Müşderi ýa-da brauzer arkaly doýmak, ýagtylyk, kontrast we ýitilik sazlanyp bilner
BLC Goldaw
Ekspozisiýa tertibi AE / Aperture prioriteti / Shutter prioritet / El bilen täsir etmek
Fokus tertibi Awto fokus / bir fokus / el bilen fokus / ýarym awto fokus
Sebitiň täsiri / fokus Goldaw
Optiki defog Goldaw
Suraty durnuklaşdyrmak Goldaw
Gündiz / Gijeki kommutator Awtomatiki, el bilen, wagt, duýduryş trigger
3D sesi azaltmak Goldaw
Surat örtügi kommutator BMP 24 bitli şekil örtügini, ýöriteleşdirilen meýdany goldaň
Gyzyklanýan sebit Üç akymy we dört kesgitli meýdançany goldaň
Tor Saklamak funksiýasy Micro SD / SDHC / SDXC kartoçkasyny (256G) awtonom ýerli ammar, NAS (NFS, SMB / CIFS goldawy) goldaň
Protokollar TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6
Interfeýs teswirnamasy ONVIF (PROFILE S, PROFILE G)
Akylly aýratynlyklar Akylly kesgitlemek Serhetüsti kesgitlemek, sebite çozuşlary kesgitlemek, girýän / çykýan ýerleri kesgitlemek, aýlawy kesgitlemek, işgärleri ýygnamak, çalt hereketi kesgitlemek, awtoulag duralgasyny kesgitlemek / kesgitlemek, sahnanyň üýtgemegini kesgitlemek, ses tapmak, wirtual fokus kesgitlemek, ýüzi kesgitlemek
Interfeýs Daşarky interfeýs 36pin FFC (Tor porty, RS485, RS232, CVBS, SDHC, duýduryş / çykmak / çykmak, çykmak)
GeneralTor Iş temperaturasy -30 ℃ ~ 60 ℃, çyglylyk 95% (kondensasiýa däl)
Elektrik üpjünçiligi DC12V ± 25%
Kuwwat sarp etmek 2.5W MAX (ICR, 4.5W MAX)
Ölçegleri 175.5x75x78mm
Agram 925g

Ölçegi

Ölçegi


 • Öňki:
 • Indiki: