Iki ýyllyk çalt ösüşi bilen 2019-njy ýylyň iýul aýynda döredilen “Hangzhou Huanyu Vision Technology Co., Ltd.” eýýäm Hytaýda ýakynlaşdyrma kamera modulyny üpjün ediji pudaga öwrüldi we 2021-nji ýylyň başynda Milli ýokary tehnologiýaly kärhananyň şahadatnamasyny aldy. Huanyu Vision, çalt jogap bermegi we hyzmatdaşlarymyzyň isleglerine baha döretmek üçin 30-dan gowrak işgäri bolan hünär tehniki goldaw toparyna we satuw toparyna eýe.Gözleg we gözleg işleriniň esasy işgärleri, ortaça 10 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan bu pudakdaky halkara belli kärhanalardan gelýär.

Koprak oka